Skip to main content

Waarom? Die vraag komt de laatste tijd zeer regelmatig voorbij. En ik herken ‘m zelf ook.

Waarom gebeuren er zulke verdrietige, ingrijpende, pijnlijke, moeilijke en niet te begrijpen dingen? In ons persoonlijke leven, in relaties, in dit land, in de wereld?

Ik weet het niet. Soms zijn er geen antwoorden. God staat bepaalde dingen toe. Hoe moeilijk dit ook is.

Hij is een Soeverein God, onze Koning Die regeert. Hij heeft alles in Zijn hand. Maar Zijn wegen gaan zo vaak anders dan we zouden willen of denken dat goed zou zijn. Met pijn, verdriet en onmacht tot gevolg.

‘De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid’. (Psalm 93:1-2)

Laten we ons in alles, in welke omstandigheden we ons ook bevinden, op God blijven richten. Er is geen God als Hij. Hij zal dragen en redden. (Jesaja 46:4)

God steekt Zijn hand naar ons uit, in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Die hand mogen we vastpakken. Jezus nodigt ons; ‘Kom naar Mij’. (Matth. 11:28) Bij Hem, alleen bij Hem, is er rust te vinden. Laten we in alles steeds weer de toevlucht bij Hem zoeken.

Ons niet langer richten op de omstandigheden, maar op God! Hoe moeilijk ook. En laten we elkaar hierin ook steeds weer aanmoedigen. We hebben elkaar echt nodig.

Weet je welkom!

(Zie hieronder het filmpje wat ik heb gedeeld naar aanleiding van de vele reacties die ik op Facebook en Instragram kreeg)

Close Menu

Recent Posts