Skip to main content

Zoals je in een vorige blog hebt gelezen is Gods Woord de volmaakte weg die vrijheid brengt. Hij is God, wij mens. Hij is Schepper, wij schepsel. Wij staan onder Zijn gezag en Gods gezag zet ons niet gevangen maar geeft ons juist vrijheid.

Gevangen door regels
Wanneer ik rondom de training ‘Als eten niet de oplossing is’ bespreek hoe gehoorzaamheid aan Gods Woord een enorm belangrijk onderdeel is van die reis richting vrijheid in eten en gewicht, dan merk ik dat niet iedereen dat wil horen. Of misschien wel niemand. Als ik terug denk aan mijn eigen proces rondom eten en gewicht dan vertrouwde ik toch liever op diëten en op mezelf, en luisterde ik vooral naar wat allerlei mensen zeiden over wat goed of fout was en hoe je snel kilo’s kon verliezen. En ik viel er vaak ook nog vanaf.

Regels volgen, daar was ik echt heel goed in. Als ik wist wat ik mocht eten op een dag dan deed ik dat. En als ik hoorde dat je iets vooral wel of niet moest doen, nou, dan hield ik me daar ook aan. Dat alles om mezelf beter te voelen. En dan kreeg ik ook nog eens complimenten hoe goed ik het allemaal wel niet deed en dat het resultaat goed te zien was. Wat was ik trots op mezelf. Dat ik dit vele keren heb gedaan in mijn leven is natuurlijk totaal niet iets om trots op te zijn. Het zegt namelijk ook iets over die periodes tussendoor, want de kilo’s kwamen er weer bij en de strijd werd steeds groter. Ik was echt gevangen. Zowel eten als mijn lichaam waren een afgod. Ik diende hen, in plaats van God. Ik luisterde naar allemaal mensen die wel wisten wat goed voor me was, maar niet naar God.

Waarom helpt God niet?
Wat zou het fijn zijn dat wanneer we bidden tot God dat Hij ons bevrijdt van die strijd met eten, Hij Zijn kracht over ons heen stort en dat die kracht dan alles wat ons in de wegstaat van ons wegneemt. Dat Hij al die belemmeringen, die ons weghouden bij die vrijheid in eten en gewicht, wegneemt, zonder iets van ons te verlangen. Je wilt niet weten hoe vaak ik op die manier gebeden heb en mezelf toegesproken heb dat ik met een groot geloof niet hoefde te twijfelen aan Gods macht. Dat Hij dat echt zou kunnen doen. En God kan ons in één klap bevrijden, want God is God. Echter werkt Hij vaak anders en dat is ook voor onze eigen bestwil. Want als God dat juk, van die strijd met eten en gewicht, van ons weg zou nemen zonder dat wij er zelf aan mee hoefden te werken, dan zouden we waarschijnlijk al snel weer een ander juk op ons nemen. En zou het ons dichterbij Hem brengen?

Ja zeggen tegen God
God wil ons van binnenuit veranderen. Hij wil ons denken vernieuwen, de negatieve patronen waardoor we onszelf kapot maken ombuigen en ons leren om nieuwe gewoonten aan te leren. Wat maakt dat we het dan toch vaak weer ergens anders zoeken? We nee tegen Hem zeggen? We zelf beter denken te weten wat goed voor ons en wat wij nodig hebben? Gericht zijn op ons gewicht/ uiterlijk in plaats van op God? En dat terwijl God zo duidelijk laat weten dat gehoorzaamheid aan Zijn Woord leidt tot vrijheid. God heeft ons geluk voor ogen. Laten we daarom met Hem optrekken en Hem gehoorzamen. Geloof en vertrouw!

Close Menu

Recent Posts