Skip to main content

Wat geef jij aandacht?

Er is altijd wel iets om ons zorgen over te maken of over te mopperen. Maar waar richten we onze aandacht op?

Als iemand zegt dat we niet aan een roze olifant mogen denken, dan weet ik al waar wij allemaal aan denken. Aan een roze olifant💗🐘

Het is dus niet helpend om te bedenken waar je niet aan mag denken. Eten is hierbij een treffend voorbeeld. Als ik continu bedenk dat ik die chocola niet mag eten, dan groeit mijn aandacht en verlangen richting die chocola. En daarmee de strijd en de angst om te falen.

Ik weet niet in welke ruimte jij nu zit, maar kijk eens om je heen en zoek de dingen die blauw zijn. Neem er even de tijd voor.

Heb je helder wat blauw is?🔵

En zeg dan nu eens, zonder rond te kijken, wat er allemaal geel is om je heen.🟡

De kans is heel groot dat je geen/ weinig dingen kan benoemen die geel zijn. Want je brein was gefocust op het blauwe. En zo is het ook met negatief en positief. Met vertrouwen en onzekerheid, met het gelukte en het niet-gelukte.

Wij kunnen ons brein trainen. We hebben een keuze waarop we onze aandacht richten. Laten we ons er in oefenen om onze aandacht steeds meer en vaker op het goede te richten. Niet kijken naar wat fout gaat, maar naar wat goed gaat. Geen aandacht voor het gebrek aan iets, maar aan de groei die God door Zijn Geest aan het bewerkstelligen is.

Paulus zegt in Filippenzen 4:8; ‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.’

Het is soms makkelijker om aandacht te schenken aan ’t negatieve dan aan ’t positieve. Aan omstandigheden en ons falen dan aan wie God is. Maar dat is niet de weg die de Bijbel wijst.

In de kracht van de Heilige Geest kunnen wij aandacht schenken aan het goede en het Licht wat schijnt. Heel dicht bij Jezus blijven. En steeds weer Omhoog te kijken.

Waar richt jij je op?

Close Menu

Recent Posts