Skip to main content

Ondertussen is het ook hier in Sommelsdijk vakantie en is de schoolstructuur ingewisseld voor een vakantiestructuur. Maar wat is eigenlijk een vakantiestructuur? Ik weet het niet, maar het dagritme is gewoon anders, ook al ben ik zelf nog gewoon aan het werk.

Dat die andere structuur invloed kan hebben op mijn invulling van stille tijd en mijn omgang met eten is wel duidelijk. En daar ben ik me gelukkig ook bewust van. Hoewel dat niet altijd zo is geweest. In die tijd zag ik vooral op tegen vakantie, want dan zou ik weer kilo’s aankomen.

​Tijd met God
Ik herinner me nog heel goed dat ik als tiener in de kerk zat en een dominee zei; ‘Maar God heeft geen vakantie’. In die tijd pakte ik dat vooral op dat God me altijd zag en dat het dus wel belangrijk was dat ik me ook op vakantie goed zou gedragen. Een stukje angst zat daar bij.

Echter in de loop van de jaren kwam het Evangelie juist naar voren in die zin ‘Maar God heeft geen vakantie’. Hij is namelijk de Ik ben, en Hij is erbij. Waar we ook gaan, waar we ook staan. Of we nu thuis blijven of weggaan. Hij is er altijd en Hij gaat dus met ons mee.

Toch kan het soms een uitdaging zijn om tijd met God door te brengen tijdens zo’n vakantieperiode. We laten ons zo makkelijk opslokken door onze omstandigheden/ omgeving waardoor het er makkelijk bij inschiet.

Ook kunnen we zo bezig zijn met het gegeven dat alles zo anders is en we zo moeilijk de tijd en rust kunnen pakken om met God bezig te zijn. We zijn dan vooral gericht op de omstandigheden en onszelf, strijden om tijd en rust, maar waar is God hierin?

Geestelijke strijd
Dagelijks de keuze maken om tijd met God door te brengen, ook in een vakantieperiode. Dat  klinkt best makkelijk. Dat doe je dan toch gewoon? Nou, ik merk dat dat nog niet zo heel gemakkelijk is. Ik hou van uitslapen en heel de dag door is er van alles waar ik mijn aandacht aan kan/ wil schenken. En voor ik het weet laat ik me leiden door de waan van de dag. Regelmatig is er dan zo’n stemmetje; ‘Neem je nog wel tijd om te lezen en stil te zijn?’ of ‘God is er toch wel bij, doe maar je ding’.

Ondertussen is het me duidelijk dat dit een geestelijke strijd is. Want er is er één die het heerlijk vindt als ik bezig blijf en mijn tijd met God uitstel. En tja, van uitstel komt regelmatig afstel. Natuurlijk bid ik tussendoor tot God en natuurlijk lezen we uit de Bijbel na het eten, maar dat persoonlijke contact, in die relatie met Jezus, die komt dan later wel. En dat terwijl ik ondertussen echt heb geleerd/ ervaren en ook geloof dat wanneer ik mijn dag met God begin, Hij door Zijn Geest me leidt om dichtbij Hem te blijven.

God verdient de eerste plaats in mijn leven, maar als ik Hem dan niet eens opzoek, omdat ik andere dingen belangrijker vind, wie/ wat heeft dan de eerste plaats?

De eerste plaats
Als God niet de eerste plaats heeft dan sta ik zelf vaak heel snel op de eerste plaats, en anders wel het ‘eten’. Dan komen er weer verleidingen waarmee ik zelf ga strijden. God verdient dus niet alleen de eerste plaats, maar Hij zegent ook nog eens rijk wanneer we Hem ook die plaats geven. Hij weet dat wanneer we tot Hem vluchten we dan het allerbeste zullen ontvangen.

Dus ook in de vakantieperiode wil God verweven worden in mijn omgang met eten en gewicht en hoef ik niet te vrezen, want ik vertrouw op Hem. Omdat Hij te vertrouwen is! En met én door Hem mag ik dus ook tijdens de vakantie wandelen op die weg van vrijheid in eten en gewicht. Waarbij ik zeker mijn verantwoordelijkheid heb te nemen, want ik ben het zelf die iets wel/ niet in mijn mond stop, maar God komt mij in die verantwoordelijkheid tegemoet. Eten om te voeden, niet om te vullen, maar gevuld worden door Hem!

Op reis met God
En wat hebben we meer nodig in onze vakantie dan Hem? Jezus zei: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ (Matth. 6:33) Mijn verlangen en dagelijks gebed is dan ook dat Hij me steeds weer tot Hem leidt en ik de dag met Hem begin. Om alles in Zijn handen te leggen en ik de dag met Hem mag doorlopen. Hij zal leiden, dat belooft Hij! En Hij doet wat Hij belooft.

Waar we ook heen gaan deze vakantieperiode, laten we met God reizen, dan zal het een goede vakantie zijn!


Close Menu

Recent Posts