Skip to main content

Vandaag is het Aswoendag. De eerste dag van de veertigdagentijd. Een tijd waarin veel mensen op allerlei manieren vasten. De één kiest ervoor om 40 dagen niet te snoepen, de ander om tijdens deze lijdenstijd geen alcohol te drinken en weer een ander gebruikt een tijd geen social media. Hoe sta jij hierin? Wat ga jij doen?

Vasten met een dubbele reden
Zelf heb ik een aantal jaar geleden gevast door 40 dagen geen koek, snoep, chips en chocola te nemen. En daar nam ik ook deels mijn gezin in mee, wat me niet echt in dank werd afgenomen. Dat herinner ik me maar al te goed. En tja, dat is ook wel te verklaren. De focus kwam vooral op het vasten zelf te liggen in plaats van op het doel van het vasten.

Natuurlijk stonden we stil bij het lijden van Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar achteraf moest ik toch wel toegeven dat er nog een onderliggende reden was dat ik voor deze wijze van vasten had gekozen. Want kwam het me ook niet goed uit om de ongezonde dingen te laten staan zodat ik misschien wel zou afvallen?

Ondertussen weet ik dat ik hierin niet de enige ben waarbij er een onderliggende reden aanwezig was/is om op een bepaalde wijze te vasten. Belangrijk is om na te gaan wat ons motief dus is om te vasten.

Wat God zegt over vasten
Maar waarom zouden we eigenlijk vasten? Vasten doen we om af te rekenen met datgene wat ons afleidt van God. En dat zijn soms ook dingen waar we ons helemaal niet zo van bewust zijn. Of bewust van wíllen zijn.

In Jesaja 58 zegt de Heere dat Hij het vasten verkiest waarbij wij ons de banden van het juk ontbinden en dat we elk juk breken (vers 6). Dat we vreugde zullen scheppen in de HEERE wanneer we niet onze eigen wensen zoeken en onze eigen wegen volgen, maar datgene doen waardoor God geheiligd wordt. Dat we leven tot eer en glorie van Zijn grote Naam.

Vasten is dus een zaak van ons hart. Om de tijd en leegte die onstaat door te vasten, te vullen met tijd met God. Ons toewijden aan Hem, onze Schepper, Soeverein Koning en Verlosser.

Hulpbron
Wat we dan deze 40-dagentijd ook doen of niet doen; dat het mag zijn tot eer van Hem! Waarbij we ook mogen vertrouwen op Zijn belofte dat Hij hoort en antwoordt wanneer we tot Hem roepen.

Uit onszelf kunnen we dat slavenjuk niet breken, echter hebben wij een Hulpbron! Jezus Christus, onze Bevrijder. Laten we daarom steeds weer bidden om kracht vanuit Zijn genade. Hij is erbij.

Ons juk breken
Welk juk draag jij met je mee? Jezus nodigt ook jou om Zijn juk op te nemen. Of blijf jij liever jouw eigen zware juk met je meedragen? Misschien dat deze tijd een startmoment kan zijn om dat juk te breken en Zijn juk op te nemen.

Mocht je daar graag wat hulp bij ontvangen klik dan hier voor online trainingen als middel. Of neem contact op om met elkaar in gesprek te gaan. Weet je welkom. Soms is het gewoon helpend als iemand een stukje met je meeloopt.

Klik hier voor nog een blog over het thema vasten

Close Menu

Recent Posts