Skip to main content

Hoe makkelijk zingen we het mee; ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer’. Maar hoe moeilijk is het om de waarheid die in dit liedje opgeslagen zit ook echt te geloven en naar te leven.

We zijn allemaal geschapen met de behoefte om geliefd te zijn en ons veilig te voelen, zodat we God zoeken en bij Hem veiligheid vinden. Wanneer wij ons losmaken van de Waarheid, Gods woord, dan binden wij ons onbedoeld aan leugens die ons bedriegen. Satan biedt ons banden aan die ons een vals gevoel van veiligheid en zekerheid geven. Zo kunnen we enorm worstelen met eten en gewicht omdat we dat slanke lichaam moeten hebben. Of willen we ons goed voelen en als we eten, dan voelen we in ieder geval onze pijn en verdriet even niet. Zo kunnen wij dus verkeerde banden hebben met eten en ons lichaam, en die zorgen ervoor dat we steeds afhankelijker worden van iets anders dan van God.

De Heere zegt in Jeremia 18:6 ‘Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand’. Wij zijn van Hem. Hij heeft ons gemaakt. En wat lopen we toch steeds weer makkelijk bij Hem weg, want het leeft in ons hart om de baas te zijn over onszelf. We weten zelf wel wat goed voor ons is, en we vertrouwen makkelijker op allerlei mensen, middelen, regels en diëten dan dat we op God vertrouwen. En dat leidt tot slavernij en niet tot vrijheid. We veroordelen onszelf, schamen ons voor onze omgang met eten en voor ons gewicht, we willen datgene wat die ander ook heeft, en we willen vooral ook onze moeiten verbergen voor anderen. Ondertussen kunnen wij met onze mond en lippen zeker God eren, maar ons hart toch ver van Hem houden. (Jes. 29:13)

En dan zegt de Heere in Jesaja 29:16 ‘U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in’.

God maakt hier duidelijk Wie Hij is; Hij is God. En Hij maakt ook duidelijk wie wij zijn; wij zijn mens. Hij is Schepper, wij schepsel. Hij is Pottenbakker, wij klei. God weet wat Hij doet en wat Hij doet is goed. Als wij problemen met onszelf hebben, dan hebben wij dus eigenlijk een probleem met gezag. God vraagt ons om Hem te gehoorzamen. En weet je, dat vraagt Hij niet ter wille van Hem, maar ter wille van onszelf. Want Gods gezag, dat geeft ons vrijheid! En Zijn Woord is de volmaakte wet die vrijheid brengt. En daarom wil Hij verweven worden in onze omgang met eten en gewicht. Om ons te kunnen geven waar we zo naar kunnen verlangen. Vrijheid in eten en gewicht.

Close Menu

Recent Posts