Skip to main content

‘Geef het op en weet dat Ik God ben’ Psalm 46:11a

Dat 2021 een jaar mag zijn waarin we meer en meer loslaten, ons overgeven en met lege handen tot God naderen zodat Hij ons kan geven wat wij zo nodig hebben.

Wil je zo graag nu eens echt blijvend afvallen? De strijd met eten en gewicht achter je kunnen gaan laten? Loskomen van je alcoholverslaving?

Weet dat dit mogelijk is! Ga aan de slag om je gedachten en emoties te gaan begrijpen die jouw omgang met eten/ je uiterlijk/ alcohol/ relaties e.d. triggeren, om vervolgens de grote stap te nemen om God te vertrouwen in plaats van op je voedingsregels/ rituelen/ mensen of jezelf.

Er is Hoop! Ook in 2021

Laten we Hem zoeken, Hij laat Zich vinden?

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken’.
(Spreuken 3:5,6)

Een zegenrijk 2021 gewenst!

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met een liefdevolle groet,
Lianne

Close Menu

Recent Posts