Skip to main content

We denken heel wat af op een dag. Maar is dat wat we denken ook waar? Toetsen we onze gedachten aan Gods waarheid?

In Spreuken 3:24 staat dat we ons hart hebben te beschermen, want daaruit zijn de uitingen van ons leven. Onze gedachten komen dus ook voort uit ons hart.

Wanneer we ontdekken dat bepaalde gedachten niet waar zijn,
dus niet tot eer van God,
dan willen we die gedachten veranderen.
Toch?

Maar hoe veranderen onze gedachten?

We kunnen uit onszelf aan de slag gaan om helpende en ware gedachten tegenover de leugens te zetten.
Tegelijkertijd kunnen we hier zo druk mee zijn,
dat we meer bezig zijn met het nastreven van ware gedachten,
dan dat we Jezus najagen.

Nu we weten dat onze gedachten uit ons hart komen kunnen we niet anders dan met ons hart aan de slag gaan.

Wat zegt God?
Wat geloven we?

Hier weer even het voorbeeld van de boom.
Als je een boom hebt en je plakt daar vruchten op, wat gebeurt er dan?
Juist, de vruchten verdorren en vallen af.
Maar de vruchten zullen groeien als ze ook de juiste voeding krijgen.
Door de takken heen.
Van binnenuit.

Als wij dus onze gedachten alleen maar vanuit ons hoofd veranderen dan kan dat misschien even rust geven.
Maar waar is God daarin?
Streven we ware gedachten na?
Of jagen we God na?

We worden opgeroepen om te bedenken wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk, welluidend en prijzenswaardig is (Fil.4:8).
En als christenen verlangen we er naar om op die wijze te denken.
Maar uit onszelf lukt dat niet.
Hierin zijn we afhankelijk van Gods Geest.
En daarom komen we dus ook vandaag weer uit bij Jezus.
De ware Wijnstok.

Jezus zegt in Joh.15:5; ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

Laten we onze gedachten onder de loep nemen.
Ze toetsen aan Gods waarheid.
En ons laten veranderen van binnenuit.
Aan Jezus voeten.

Close Menu

Recent Posts