Skip to main content

Liefde❤️

Liefhebben is een opdracht. Maar soms wel een hele moeilijke opdracht.

Hoe vaak wordt liefde niet gezien als een gevoel? Als we ons aangetrokken voelen tot een ander dan is het makkelijk om die ander lief te hebben. Maar wat als dat gevoel steeds minder wordt? Of je het echt niet meer voelt? Wat dan?

Als mensen zijn we van nature allemaal op onszelf gericht. Niet één uitgezonderd. Als ons het maar goed gaat. Als wij maar gelukkig zijn. En als die ander dat gevoel voor ons bevestigd tonen we onze liefde. Maar als die ander niet doet wat wij willen…

Een relatie, en dus ook een huwelijk, bestaat altijd uit 2 zondaren. Twee gebroken mensen die ook nog eens in een gebroken wereld leven. Daardoor krijgen we allemaal te maken met pijn, kwetsing en moeiten. Allemaal.

Daar hoeven we niet overheen te stappen. Daar moet het over gaan. En daarbij is het zo nodig dat we dat vanuit de verticale liefde doen. Vanuit de relatie met God.

Als we het over liefde hebben kunnen we niet zwijgen over de liefde van God. God die Zijn liefde voor ons bevestigt, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Rom. 5:8)

Wat doen wij Hem pijn. Tekort. Wat moest Jezus lijden. Door ons. Voor ons. Hij voor ons.

Gods liefde is een liefde van gewillige Zelfopoffering die het beste zoekt voor de ander. Die niet vereist dat de de liefde door de ander verdiend moet worden. Geen voor-wat-hoort-wat. Enkel genade.

Het fundament van liefde is de liefde van Christus. Niet ons gevoel. Wij worden opgeroepen om lief te hebben, zoals God ons heeft liefgehad (Joh.15:12)

Ik wens jou geborgenheidheid in Gods liefde toe. Om te leven, en lief te hebben, door Hem!

(Wil je hierin groeien binnen het huwelijk? Dan is de online huwelijkscursus vanuit bijbels perspectief daarvoor een middel. Voor elk echtpaar die wil investeren in een huwelijk door en met God. Samen op weg naar (meer) liefde, eenheid en begrip. Klik hier voor meer informatie.)

Close Menu

Recent Posts