Werkwijze

Veranderen van binnenuit. Verbonden met God, jezelf en de ander.

Er zijn zoveel dingen waar wij als mensen mee kunnen worstelen in ons leven. Misschien merk jij ook dat het soms best lastig is om dingen anders te doen.

Dat je steeds maar weer iets denkt of doet terwijl je het zo graag anders zou willen. Of dat je van binnen onrust ervaart rondom bepaalde situaties en/ of mensen. Of dat je huwelijk niet is zoals je zo graag zou willen, je zelfvertrouwen wel erg ver te zoeken is of je regelmatig niet lekker in je vel zit. Zo worstelt de mens wat af.

Hunkering naar liefde

Ieder mens hunkert naar liefde, aandacht en bevestiging er te mogen zijn. Te weten dat je geliefd bent om wie je bent. Al van jongs af aan kunnen er dingen in ons leven gebeuren waarbij we angst, pijn, afwijzing, verdriet of andere negatieve ervaringen meekrijgen. Dit kunnen ‘grote’ dingen zijn, maar ook voor het oog ‘kleine’ dingen. Zowel bewust als onbewust maken we ze mee.

Wanneer we op zo’n moment de emoties die we ervaren niet doorvoélen dan worden deze in ons opgeslagen. We willen die pijn/ angst/ verdriet niet voelen dus nemen we een bepaalde houding aan waardoor we dat gevoel niet hoeven te ervaren.

Zo doen we ons bijvoorbeeld nét wat stoerder voor, streven we perfectie na, zeggen we overal ja op en overdenken we alles wat we doen. We kunnen heel veel dingen doen, om maar niet te hoeven voelen wat diep van binnen in ons leeft. Zo ontstaat er iets in ons waardoor we ons (vaak nog onbewust) laten leiden.

Je voelt je belemmerd

Op een gegeven moment is dat niet meer vol te houden. Dan gaat het gedrag wat eerst zo helpend was, en met een juiste intentie is ontstaan, ons juist belemmeren. Dan lopen we er tegenaan dat het allemaal zoveel tijd en energie kost om alles maar perfect te moeten hebben, of de controle te moeten houden, om altijd maar voor iedereen klaar te staan. Of raken we gefrustreerd omdat anderen hele andere ideeën hebben over datgene waar wij juist zo ons best voor doen. Of de kilo’s komen er steeds weer aan door het continu naar eten grijpen terwijl we dat diep van binnen helemaal niet willen.

Je wilt het anders

Het gedrag belemmert, je wilt het anders. En diep van binnen weet je en wil je geloven dat het ook anders kan.
Je kunt jezelf vervolgens allerlei dingen aanleren; gedrag kun je namelijk trainen. Er zijn genoeg trainingen te vinden die je vele tips, tools en vaardigheden aanbieden om dingen anders te doen. Maar waar is God daarin? Op wie wordt het vertrouwen dan gesteld? Daarom is het zo belangrijk om te gaan veranderen van binnenuit. Want als er van binnen niets verandert dan ga je ook dat aangepaste gedrag niet volhouden. Je gaat van buiten iets aanpassen, maar wil je echt anders met bepaalde dingen omgaan, dan is het nodig om zicht te krijgen op je innerlijke dynamiek, datgene wat in je hart leeft. Om erachter te komen waarom je doet wat je doet. Om erachter te komen wat er diep van binnen in jou leeft. En nog belangrijker; om God in dit alles te gaan verweven en Hem de leiding over je leven (terug) te geven.

Veranderen van binnenuit

Door, in verbinding met God, zicht te gaan krijgen wat er bij jou van binnen leeft, ontstaat de mogelijkheid om van binnenuit te veranderen. Om te kunnen gaan worden wie jij bent, zoals jij bedoeld bent door God! Om te leven tot Zijn eer, waartoe ook jij als christen geroepen wordt.

Je gaat God verweven in je worstelingen en van daaruit groeien naar innerlijke keuzevrijheid, geworteld en gegrond in Christus. Zodat je vanuit je volwassen-ik, die in verbinding staat met de Heere, kunt kiezen hoe je met bepaalde situaties of emoties omgaat. Dan hoef je geen masker meer op te zetten, of gevoelens weg te eten of drinken, of de controle te hebben. Dan kan jij JIJ zijn, wat de omstandigheden ook zijn. Verbonden met God, jezelf en de ander.

Binnen is Buiten

Door middel van de trainingen ga je ontdekken waarom je doet wat je doet en krijg je zicht op wat er van binnen in jou leeft. Dat is nodig om vervolgens blijvend te veranderen, want wat van binnen is komt naar buiten. Vandaar ook de naam: ‘Binnen is Buiten’.

Methode

Nu zijn er heel wat methodes op de markt om je gedrag te veranderen en met bepaalde situaties om te leren gaan. Echter de methode die binnen de trainingen van Binnen is Buiten wordt gebruikt gaat een stuk verder. Waar de psychologie stopt gaat de Bijbel verder. Waar je vanuit de psychologie leert om het bíj en ín jezelf te zoeken, mag je vanuit de Bijbel weten dat je pas echt kunt leven in rust en vrijheid als je het juist niet bij jezelf zoekt. Je gaat dus niet door allerlei regels veranderen, maar de verandering komt voort vanuit een relatie. Als christen is het doel van het leven om met én voor God te leven. Dat is dan ook de rode draad door de trainingen heen. Want blijvende verandering begint als onze identiteit, doel en richtingsbesef door Gods verhaal worden bepaald.

De Kern

Jezus is de kern binnen de trainingen. Vanuit je identiteit in Christus ga je groeien en bloeien en ontdek je wie jij bent. En kun je, vanuit die innerlijke vrijheid van binnen, gecentreerd in de liefde van God, kiezen voor de meest liefdevolle, meest volwassen en meest behulpzame reactie voor de situatie die er is. Waardoor je niet langer geleid wordt door gevoelens of innerlijke druk, maar door de Geest van de Waarheid wat vrede, blijdschap en vervulling tot gevolg heeft. En bij Wie je ook altijd weer mag terug komen als je ‘gevallen’ bent. Zolang we hier op aarde leven zullen we met moeiten te maken blijven houden, echter hoeven we daar niet meer alleen doorheen te gaan, de Heere is erbij! En Hij zegt ook steeds weer; ‘Kom naar Mij’.

Bijbelse en psychologische principes

De trainingen zijn allemaal opgebouwd aan de hand van Bijbelse principes en psychologische inzichten en bevatten veel informatie, kennis, oefeningen, tips en tools gericht op het thema van de training. Hele praktische trainingen dus die tegelijkertijd gericht zijn op de laag onder het gedrag, op datgene wat van binnen leeft. Omdat daar de sleutel ligt tot blijvende verandering. Voor alle trainingen wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnen die ook in de trainingen vermeld worden. Ook kun je gebruik maken van meerdere audio-oefeningen die je helpen om in verbinding met God te komen, te bidden en te ontspannen/ tot rust te komen.

Training volgen

Als jij een training van Binnen is Buiten wilt volgen kun je je daarvoor aanmelden via deze site of door contact op te nemen via mail of telefoon. Binnen is Buiten gaat je niet verleiden of overhalen om een bepaalde training te gaan volgen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van allerlei marketingstrategieën. Geen bonussen of korting om jou te verleiden. Vraag jezelf af op wie je gericht bent, wie je dient door de methode die je kiest en of datgene wat je doet tot Gods eer is. Stel je je vertrouwen op jezelf en allerlei regels/ methodes? Of stel je je vertrouwen op God?
Neem je beslissing met God. Als een training voor jou bestemd is zal Hij dat duidelijk maken en zal Hij daarin ook voorzien. Daar mag je op vertrouwen, want God is te vertrouwen. Wees je echter wel bewust van de geestelijke strijd die kan plaatsvinden, want er is er één die niet wilt dat jij deze training gaat volgen. Laat je dus leiden door God en Zijn waarheid.

Meer weten?

Neem gerust contact op. Welkom!

06 51 88 48 91

info@binnenisbuiten.com