Skip to main content

Werkwijze

Veranderen van binnenuit. Verbonden met God, jezelf en de ander.

Er zijn zoveel dingen waar wij als mensen mee kunnen worstelen in ons leven. Door dingen die we meegemaakt hebben of door moeilijke omstandigheden waarmee we te maken hebben. Ook kunnen we heel wat strijden om verandering te krijgen rondom bepaalde gebieden in ons leven.

We willen het soms zo graag anders, maar het lukt maar niet om datgene te doen of denken wat daarvoor nodig zou zijn. Of we ervaren onrust van binnen rondom bepaalde situaties of mensen. Ook kunnen er worstelingen binnen het huwelijk/ relaties zijn, kan de opgestapelde druk van het leven ons boven het hoofd groeien, zitten we misschien regelmatig niet lekker in ons vel en kunnen we een ongezond zelfbeeld hebben. Zo wordt er door ons als mensen op vele vlakken wat geworsteld.

Hunkering naar liefde
Ieder mens hunkert naar liefde, aandacht en bevestiging er te mogen zijn. Te weten dat je geliefd bent om wie je bent. Al van jongs af aan kunnen er dingen in ons leven gebeuren waarbij we angst, pijn, afwijzing, verdriet of andere negatieve ervaringen meekrijgen. Dit kunnen ‘grote’ dingen zijn, maar ook voor het oog ‘kleine’ dingen. Zowel bewust als onbewust maken we ze mee.

Maar hoe gaan we daar vervolgens mee om? Wanneer we op zo’n moment de emoties die we ervaren niet doorvoélen wil dat niet zeggen dat ze er niet (meer) zijn. Als mensen willen we vaak liever geen pijn, angst en verdriet voelen. Om ons weer beter te voelen leren we onszelf (vaak onbewust) dingen aan om staande te blijven.

Zo kunnen we bijvoorbeeld perfectie nastreven of ons bijvoorbeeld nét wat stoerder voordoen dan we zijn. We kunnen dus allerlei dingen gaan doen om maar niet te hoeven voelen wat diep van binnen in ons leeft. Maar waar is God hierin? En op wie zijn we gericht?

Moeilijk om vol te houden

Op een gegeven moment is het gedrag wat eerst hielp om ons staande te houden iets wat ons niet verder gaat helpen. Dan lopen we er tegenaan dat het allemaal zoveel tijd en energie kost om alles maar perfect te moeten hebben, de controle te moeten houden of om altijd maar voor iedereen klaar te staan. Of raken we gefrustreerd omdat anderen hele andere ideeën hebben over datgene waar wij juist zo ons best voor doen. Of de kilo’s komen er steeds weer aan door het continu naar eten grijpen terwijl we dat diep van binnen helemaal niet willen.

Verlangen naar verandering

We merken vaak dat bepaalde dingen ons belemmeren en zouden daar zo graag verandering in zien. We kunnen onszelf vervolgens allerlei dingen aanleren; gedrag kun je namelijk trainen. Er zijn genoeg trainingen te vinden die vele tips, tools en vaardigheden aanbieden om dingen anders te doen. Maar waar is God daarin? Op wie wordt het vertrouwen dan gesteld? Daarom is het zo belangrijk om te gaan veranderen van binnenuit. Want als er van binnen niets verandert dan gaan we al dat aangepaste gedrag niet volhouden. Of we gaan dingen doen waarin we op onszelf gericht zijn, terwijl onze blikrichting juist van onszelf af mag gaan. Want wat leeft er in ons hart? Waarom doen we wat we doen? En op wie zijn we gericht? Laten we daarom onze blikrichting van binnen naar buiten verplaatsen en vanuit Gods perspectief op ons leven aan de slag gaan met onze worstelingen.

Veranderen van binnenuit

Door ons te richten op God en Zijn waarheid, krijgen we zicht op wat er in ons binnenste leeft. Vanuit welke motieven we bepaalde dingen doen en op wie we gericht zijn. Om ons vervolgens door God te laten leiden, wat onze situatie ook is. Hierdoor gaan we van binnenuit veranderen. Kunnen we groeien in wie we zijn in Christus. Gericht op Gods eer, waartoe we als christenen bedoeld zijn. En mogen we op weg gaan richting die vrijheid die dankzij Gods genade voor ons klaarligt.

Waarbij we God gaan verweven in onze worstelingen en onze hulp van Hem gaan verwachten. Vanuit de verbondenheid met Christus hoeven we geen masker meer op te zetten, of gevoelens bijvoorbeeld weg te eten of te drinken. Dan mogen we de controle los gaan laten aan onze Soeverein God. Want onze hemelse Vader is te vertrouwen. Hij weet wat Hij doet en wat Hij doet is goed. En onder Zijn vleugels mogen wij op weg.

Binnen is Buiten

Door middel van de trainingen bij Binnen is Buiten verandert onze blikrichting van binnen naar buiten. Door te gaan zien wat er in ons binnenste leeft en daarin te zien op God, gaan we van binnenuit veranderen. Om meer en meer van binnen gevoed en gevuld te zijn met de waarheid, wat vervolgens in ons denken en doen naar buiten zal komen. Vandaar de naam ‘Binnen is Buiten’.

Methode

Nu zijn er heel wat methodes op de markt die gericht zijn op het veranderen van onze gedachten en ons gedrag. Echter de methode die bij Binnen is Buiten wordt toegepast gaat een stuk verder. Waar de psychologie stopt gaat de Bijbel verder. Waar we vanuit de psychologie leren om het bíj en ín onszelf te zoeken, mogen we vanuit de Bijbel weten dat we pas echt in vrijheid kunnen leven wanneer we het juist niet bij onszelf zoeken. Onze verandering komt dus niet door allerlei regels te gaan volgen of ons eigen geluk voorop te stellen. Nee, onze verandering komt voort vanuit een relatie. Als christen zijn we met een doel op deze aarde. Ons doel is God. Door, voor en met God leven is waarom wij hier zijn. Dat is dan ook de rode draad door de trainingen heen. Want blijvende verandering begint als onze identiteit, doel en richtingsbesef door Gods verhaal worden bepaald.

De Kern

Jezus is de kern binnen de trainingen. Vanuit onze identiteit in Christus  kunnen we groeien en bloeien en ontdekken we steeds meer wie wij zijn en hoe groot God is. Hoe moeilijk onze situatie soms ook kan zijn, we hebben een nog veel grotere God. En wij hebben zeker onze verantwoordelijkheid te nemen, maar de Heere komt ons in die verantwoordelijkheid tegemoet, in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. In Hem ligt onze vaste hoop. Zolang we hier op aarde leven, zullen we met moeiten te maken blijven houden, echter hoeven we daar niet meer alleen doorheen te gaan, de Heere is erbij! En Hij zegt ook steeds weer; ‘Kom naar Mij’.

Bijbelse en psychologische principes

De trainingen zijn allemaal opgebouwd aan de hand van Bijbelse principes en psychologische inzichten en bevatten veel informatie, kennis, oefeningen, tips en tools gericht op het thema van de training. Hele praktische trainingen die tegelijkertijd gericht zijn op de laag onder het gedrag, op datgene wat van binnen leeft. Waarbij onze blikrichting van binnen naar buiten gaat. Omdat in die verticale lijn, de relatie tussen God en ons, de sleutel ligt tot blijvende verandering. De sleutel richting die vrijheid waar we zo enorm naar kunnen verlangen. Voor alle trainingen wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnen die ook in de trainingen vermeld worden. Ook zijn er audio-oefeningen toegevoegd die kunnen helpen om in verbinding met God te komen, te bidden en te ontspannen/ tot rust te komen.

Training volgen

Als je een training van Binnen is Buiten wilt volgen kun je je daarvoor aanmelden via deze site of door contact op te nemen via mail of telefoon. Binnen is Buiten gaat je niet verleiden of overhalen om een bepaalde training te gaan volgen. Er worden geen bonussen of andere marketingstrategieën gebruikt om je te verleiden. Je bent niet voor niets op deze site terecht gekomen en je hebt niet voor niets tot hier doorgelezen. Dat zegt iets over het verlangen wat in je is om met God op te trekken en voor Hem te leven. Een verlangen wat je niet van jezelf hebt maar gegeven wordt door Gods Geest. Het begint namelijk bij God.

Neem je beslissing met God. Wees je wel bewust van de geestelijke strijd die je kunt ervaren als je je wilt aanmelden. Want er is er één die niet wilt dat jij een training gaat volgen waarin je blikrichting verandert van jezelf naar God. Blijf vooral dichtbij de Heere en vraag jezelf af op wie je gericht bent. Stel je je vertrouwen op jezelf en allerlei regels/ voorschriften/ methodes? Of geloof je dat God te vertrouwen is en Hij je zal leiden op de weg die je moet gaan? Laat je leiden door God. God en Zijn waarheid is de weg naar vrijheid.

Neem gerust contact op als je vragen hebt of iets wilt delen. Weet je welkom!

Meer weten?

Neem gerust contact op. Welkom!

06 51 88 48 91

info@binnenisbuiten.com

Close Menu

Recent Posts