Skip to main content

Achter Jezus aan

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar waarvan we niet weten wat het ons brengen zal. Als er iets is wat we de afgelopen jaren wel hebben geleerd is dat niets zeker is.

Niets? Zeker wel. Er is één ding zeker. En dat is God!

Onze Schepper
Soeverein Koning
Verlosser

Hij is en blijft Dezelfde.

Laten we dit jaar ook bewust tijd vrij maken voor bijbellezen en bidden. Zien wie Hij is. Wat Hij heeft gedaan. En aan het doen is.

God laat Zich kennen door Zijn woord. En Zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. (Ps. 119:105)

Wat er ook speelt. Wat er ook gaat gebeuren dit jaar. Mooi dingen, maar ook moeilijke dingen. Zichtbaar of onzichtbaar voor anderen. Dat we ons in alles richten op God. Hem betrekken bij de keuzes die we maken. De toevlucht bij Hem zoeken.

Maar hoe dan?
Door naar Jezus te kijken. Hij is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Hij wijst ons de weg. Hij ís de Weg. Én de Waarheid. Én het Leven.

Laten we elkaar dit jaar steeds weer wijzen op de Heere. Voor elkaar bidden. Elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Hij steeds groter. Wij steeds kleiner. Dat we, ook in de worstelingen die we ervaren, zullen leven tot eer en glorie van Zijn grote Naam!

Dat kunnen we niet uit onszelf. Maar we hebben een Hulpbron.

‘Heere, ontferm U over ons allen in dit nieuwe jaar. Gaat U voor ons uit. En richt ons door Uw Geest steeds weer op de Heere Jezus.’

Ik hoop je ook dit jaar te mogen bemoedigen en ondersteunen. Maar je mag weten dat ik zelf ook die bemoediging en aanmoediging nodig. Om steeds weer naar Boven te kijken. Het van de Heere te verwachten. En me te laten leiden door Hem.

🙏Bid je mee om wijsheid en overgave? Dank je wel.

Close Menu

Recent Posts