Skip to main content

Goed nieuws voor iedereen!

⭐Kerstfeest
⭐De Koning is geboren
⭐Jezus Christus; Gods Zoon

In 1 Johannes 3: 8b lezen we: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.’ Jezus is gekomen om ons in staat te stellen niet meer te zondigen. Hij verbreekt de werken van de duivel.

Wij kunnen ons enorm schuldig voelen over hoe we bijvoorbeeld met eten omgaan.
Hoe we voor ons lichaam, de tempel van de Heilige Geest, zorgen.
Dat we meer vertrouwen op regels en wetten dan op God.
Dat eten onze afgod is.

In dat zondebesef gaan we nog harder strijden. We veroordelen onszelf. Durven het niet meer bij God te brengen. Een eenzaam gevecht.

En dan lezen we in 1 Johannes 2: 1-2 ‘Als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden.’

Jezus is dus gekomen zodat wij niet doorgaan met zondigen. Ook is Hij gekomen om ons te verzoenen met God. Hij neemt onze zonden op Zich.

De vergeving van onze zonden is geen vrijbrief om maar door te gaan met (vr)eten, niet eten, geluk zoeken in een bepaald gewicht, vluchten in eten e.d. Nee, het geeft ons juist de vrijheid en de kracht om tegen de zonde te strijden. Niet als een wet. Alsof je daar je zaligheid door kunt verdienen. Alleen door Christus worden we zalig.

Christus zal ons bijstaan om de zonde in onszelf te overwinnen. Jezus is in ons, en Hij is groter dan de satan die in de wereld is. (1 Joh. 4:4). Jezus is vóór ons.

Er is Hoop! Ook voor jou! Kijk naar Christus. En roep met Petrus uit: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.'(Matth.16:16)

Kom, laten wij aanbidden, Die Koning!

Een zalig Kerstfeest gewenst.

Close Menu

Recent Posts