Skip to main content

Dank God in alles

Leven vanuit dankbaarheid is een oproep van God. In 1 Thess. 5:18 lezen we; ‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’.

God kent ons en Hij weet dat wij geneigd zijn naar onze omstandigheden te kijken. Naar de storm die misschien wel om ons heen woedt. De moeiten waarmee we te maken hebben. En dat alles hoeven we zeker niet onder het tapijt te schuiven, alsof het er niet is. Het is er. Maar zien we ook dat God erbij is? Dat Hij in ons lijden en onze moeite wil komen? En zien we ook wat Hij ons in al die moeiten en zorgen wél geeft?

God vraagt van ons dus om Hem te danken in alles. Als God iets van ons vraagt doet Hij dat opdat het ons goed gaat. Leven vanuit dankbaarheid heeft dan ook op veel vlakken een zeer positieve en zegenrijke uitwerking. Het is echt levensveranderend.

Leven vanuit dankbaarheid;
✔vergroot je levensvreugde en veerkracht
✔verdiept relaties
✔versterkt verbondenheid
✔vermindert stressfactoren en laat ontspanning toenemen
✔verbetert de kwaliteit van je slaap
✔vermindert negatieve gevoelens
✔versterkt je doorzettingsvermogen
✔geeft een leven-in-overvloed-mentaliteit ipv een schaarste-mentaliteit
✔is een wapen tegen hebzucht en ontevredenheid

Ondertussen heeft de psychologie dit ook ontdekt. Zo gaaf dat wanneer men de werking van het brein en het lichaam bestudeert, men ontdekt wat God in Zijn woord zegt. Zo bevestigt de psychologie dus dat God weet wat wij nodig hebben.

Hoe groei je in leven vanuit dankbaarheid? Hier een aantal tips:
➡Schrijf elke dag minimaal 3 dankpunten op
➡Houd rekening met specificiteit en verrassing/ schaarste (de geur van een plant/ de blik van je collega/ een onverwachte ontmoeting/ de schittering van de zon)
➡Zie geen vanzelfsprekendheden maar zie genade (alles is genade; je adem, dat jij dit kunt lezen, de zon)
➡Doe het niet om zegen te ontvangen, maar doe het omdat God het vraagt en ontvang Zijn zegen

Waar ben jij dankbaar voor vandaag?

Close Menu

Recent Posts