Skip to main content

Overgewicht en Corona; opeens gaat het daarover in het nieuws. Het schijnt dat het grootste percentage van de mensen die, vanwege het coronavirus, wordt opgenomen in het ziekenhuis, overgewicht heeft. In het UMC in Groningen zou 90 % van de patiënten op de Intensive Care een BMI hebben van 25 of hoger. Ook op andere IC’s blijken meer mensen met overgewicht te zijn opgenomen dan mensen zonder overgewicht. Welke rol overgewicht precies speelt bij de ontwikkeling van corona is nog niet bekend, er worden wel al een aantal opties genoemd en ook onderzocht.  (Bron interview met dhr. Van der Voort, hoofd IC UMC Groningen bij Jinek)

Geen keuzes maken vanuit angst
Opeens krijg ik berichtjes met de vraag hoe ik dit zie. Uhm, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Ik weet dat overgewicht het lichaam kwetsbaar maakt, en dat er door overgewicht een vergroot risico is op bepaalde aandoeningen/ ziektes. Maar rondom het coronavirus kan ik daar echt niks over zeggen. Echter wat er bij die vragen ook naar voren komt is de angst. Want blijkbaar hoort een grote groep mensen nu ook bij de ‘risicogroep’. En vanuit die angst kunnen we als mensen gekke sprongen gaan maken. Ik denk dat we allemaal wel weten dat het beter voor ons is om een gezond BMI te hebben. Maar ook al weten we dat, dat betekent nog niet dat het ons ook lukt om dat BMI te bereiken. Nu bekend is dat er een link lijkt te zijn tussen overgewicht en de ontwikkeling van corona, is het gevaar dat vele mensen op dieet gaan. Opeens minder/ niet eten, alles omgooien. Vanuit angst. Nu ben ik van mening dat een dieet voor niemand goed is (uitgezonderd diëten voor bepaalde aandoeningen), maar voor mensen met overgewicht is een dieet nog minder verstandig. Ten eerste omdat het lichaam niet weet wat er gebeurt en de stofwisseling hier negatief door beïnvloed wordt. Ten tweede omdat er vrijwel altijd een andere reden is waarom er overgewicht is.

Ga dit aan met God
Hopelijk gaat het nieuws rondom overgewicht en corona mensen niet bij een dieet brengen, maar allereerst bij God. Laten we naar Hem gaan met onze angst, vragen en onzekerheden. En laten we met Hem aan de slag gaan met overgewicht/ strijd met eten. En ja, daar kan de training ‘Als eten niet de oplossing is’ zeker een middel in zijn. Maar ik wilde in deze tijd geen ‘reclame’ maken voor de training. Dat voelt zo niet goed. Terwijl ik weet dat deze training écht een middel mag zijn voor verandering, en dat weten ondertussen meerdere met mij. Deze training raakt alle facetten. Er wordt regelmatig gesproken over een gecombineerde-leefstijl-interventie. Nou, dat is deze training ook. Het gaat over eten, maar ook weer niet. Loskomen van de strijd met eten en gewicht is wat ik oprecht iedereen gun. En nu kreeg ik de rust en vrijmoedigheid om er toch iets over te delen in deze crisistijd. Ga in gebed, wie weet wijst God je de weg naar deze training. Maar ga in ieder geval niet diëten, jezelf veroordelen of schamen. Stort alles voor Hem uit. Laat je gewicht of een dieet niet je ‘houvast’ zijn, maar spreek de woorden van David uit Psalm 62 vooral na: ‘Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God’.

Close Menu

Recent Posts